Dự án treo suốt 2 thập kỉ gây lãng phí

Tại TP HCM, việc qui hoạch treo, qui hoạch kéo dài nhiều năm (có nơi qui hoạch trên 20 năm) chưa thực hiện đã gây lãng phí, ảnh hưởng lớn đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri TP HCM về vấn đề liên quan đến qui hoạch treo. Theo phản ánh của cử tri, việc qui hoạch treo, qui hoạch kéo dài nhiều năm (có nơi qui hoạch trên 20 năm) chưa thực hiện đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhiều khu vực của thành phố.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần xem xét đến việc qui hoạch các công trình hạ tầng trong các đồ án qui hoạch đô thị. Trong số các qui hoạch này chậm được thực hiện, không được điều chỉnh theo luật định đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, có nhiều kiến nghị Bộ Xây dựng đưa ra giải pháp để đảm bảo quyền lợi của người dân trong khu vực qui hoạch.

du-an-treo-suot-2-thap-ki-gay-lang-phi
        Tình trạng qui hoạch treo không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn gây bức xúc trong xã hội. (Ảnh: Hà Lê)

Trả lời các vấn đề thắc mắc này, Bộ Xây dựng cho biết, tình trạng qui hoạch treo hay dự án treo do việc tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện qui hoạch đối với đất được qui hoạch công trình hạ tầng công cộng, cây xanh.”Đây là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi hợp pháp, cuộc sống người dân như cử tri đã nêu mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của đô thị và gây bức xúc trong xã hội”, Bộ Xây dựng cho biết.

Liên quan đến vấn đề cử tri kiến nghị về việc Nhà nước cần có giải pháp để đảm bảo quyền lợi của người dân trong khu vực qui hoạch. Bộ Xây dựng cho biết thêm các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng đã có qui định cụ thể. Bộ Xây dựng khẳng định Nhà nước phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tại vùng bị qui hoạch treo, dự án treo.

Thời gian qua, Bộ cũng đã có báo cáo về vấn đề này. Trong đó, Bộ đã xác định rõ các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị Quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về qui hoạch, quản lí, sử dụng đất đai tại đô thị.

Giải pháp

Về giải pháp, sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công tình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.

Tăng cường đôn đốc các địa phương kịp thời phát hiện, xử lí các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo qui định. và thực hiện xử lí các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác qui hoạch xây dựng, quản lí phát triển theo đô thị theo qui hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát qui hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ qui hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; Xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị,…

>>>> xem thêm:

Add Comment