Thủ tục và điều kiện thành lập công ty bất động sản mới nhất 2021

Theo Luật đầu tư 2020, ngành bất động sản (BĐS) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên những ai muốn thành lập công ty phải nắm rõ điều kiện, thủ tục thành lập công ty bất động sản. Dự án Long Thịnh chia sẻ một số thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tham khảo.

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty bất động sản

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
 • Luật Đầu tư 2020.
 • Nghị định 01/2021/ND-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014, công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được chia thành 2 phạm vi kinh doanh:

 • Kinh doanh bất động sản: Gồm xây dựng, mua, bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng để bán, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Gồm thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lời.

Điều kiện thành lập công ty bất động sản

Dựa vào lĩnh vực hoạt động bất động sản, nhà nước quy định điều kiện thành lập công ty bất động sản như sau.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Điều kiện đăng ký thành lập công ty kinh doanh bất động sản

 1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản với quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không cần phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Bao gồm:
 • Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
 • Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.
 • Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
 • Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện thành lập dịch vụ môi giới bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Điều kiện thành lập dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

 1. Dịch vụ tư vấn bất động sản: Tổ chức, cá nhân hoạt động trong dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 2. Dịch vụ quản lý bất động sản: Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty bất động sản mới nhất 2021

Thủ tục đăng ký thành lập công ty bất động sản mới nhất

Quy trình thủ tục đăng ký thành lập công ty bất động sản bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

 • Chuẩn bị giấy tờ: Chuẩn bị 4 bản CMND hoặc Hộ chiếu, Căn cước công dân sao y chứng thực tại UBND xã/Thị trấn, không quá 3 tháng của những người tham gia mở công ty.
 • Chuẩn bị thông tin: Chuẩn bị đầy đủ thông tin để điền vào giấy đề nghị mở công ty bất động sản bao gồm:
  • Chuẩn bị tên công ty bất động sản đúng theo luật, không trùng với các công ty khác đang hoạt động trên địa bàn.
  • Chuẩn bị địa chỉ công ty được nhà nước cấp phép, không chọn nơi cấm đặt doanh nghiệp và nơi ở nằm trong khu vực căn hộ chung cư.
  • Chuẩn bị danh sách ngành nghề kinh doanh bất động sản dự tính đăng ký.
  • Chuẩn bị mức vốn điều lệ cần đăng ký mở công ty ở mức tối đa, tối thiểu là bao nhiêu. Tuy nhiên, vốn pháp định kinh doanh bất động sản yêu cầu vốn 20 tỷ mới được phép kinh doanh.
  • Thời gian góp vốn điều lệ không quá 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp phép giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tránh bị phạt.
  • Chuẩn bị chọn người đại diện pháp luật của công ty bất động sản. Người đại diện phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đủ 18 tuổi, có kinh nghiệm, năng lực quản lý.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ mở công ty bất động sản theo từng loại hình 

Theo luật nhà nước, có 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập, tuy nhiên tùy vào tình hình thực tế của doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 5 doanh nghiệp để thành lập. 

Nếu mở công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên thành lập công ty.
 • Chuẩn bị giấy tờ của các thành viên, cổ đông như:
  • Nếu thành viên là tổ chức thì cần chuẩn bị: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao công chứng quyết định thành lập, văn bản ủy quyền, giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân.
  • Nếu thành viên là cá nhân thì cần chuẩn bị: Bản sao công chứng không quá 3 tháng, giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân.
 • Chứng chỉ hành nghề của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh/thành phố sở tại.

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bước 5: Khắc dấu tròn doanh nghiệp, thông báo mẫu dấu công ty lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 7: Đăng ký nộp thuế môn bài điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 8: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.

Bước 9: Khai thuế ban đầu, đề nghị sử dụng hóa đơn VAT.

Bước 10: Báo cáo thuế và làm sạch sổ sách định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Nếu cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty mà không có thời gian để đăng ký tại các cơ quan thì có thuê dịch vụ thành lập công ty uy tín trên địa bàn. Dịch vụ thành lập công ty sẽ thực hiện từ A đến Z với chi phí hợp lý.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện và thủ tục thành lập công ty bất động sản. Những quy định của pháp luật về bất động sản, nhà đất có thể thay đổi theo từng thời điểm, cho nên các cá nhân, tổ chức cần cập nhật thông tin thường xuyên để biết chính sách, quy định mới nhất của nhà nước về luật bất động sản.

>> Xem thêm:

 

Add Comment