Thủ tục sang nhượng sạp chợ, ki ốt chuẩn nhất theo QĐ [2023]

Thủ tục sang nhượng sạp chợ, ki ốt đúng chuẩn gồm 4 bước. Trình tự thực hiện giống như việc chuyển nhượng nhà đất đã được quy định bởi các văn bản pháp luật đã có.

Bản chất của sang nhượng chính là chuyển nhượng. Về vấn đề chuyển nhượng liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng đất và các tài sản liên quan đến đất thì đã được pháp luật quy định cụ thể tại Luật đất đai 2013. Ở bài viết Mua ki ốt Chợ Lộc Đức & 4 thủ tục cần biết (2023), cũng đã nói rõ về trình tự các bước thực hiện. Tuy nhiên để anh/chị dễ dàng hình dung hơn thì bài viết dưới đây là toàn bộ các vấn đề liên quan đến sang nhượng/chuyển nhượng sạp chợ, ki ốt đúng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện sang nhượng sạp chợ, ki ốt

Không phải mọi sạp chợ, ki ốt đều được phép sang nhượng. Để sang nhượng hợp pháp thì cần đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, phù hợp các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 bao gồm:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Ki ốt, sạp chợ không bị tranh chấp.
 • Ki ốt, sạp chợ không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 175 Luật đất đai 2013, đó là:

 • Ki ốt, sạp chợ phải thuộc đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc thuộc đất thuê trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

Thủ tục sang nhượng sạp chợ - 1

>>> Có thể bạn quan tâmPháp lý Chợ Lộc Đức có an toàn thời điểm này?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng ki ốt, sạp chợ

Hợp đồng chuyển nhượng ki ốt, sạp chợ là giấy tờ quan trọng để làm thủ tục sang nhượng mà bài viết sẽ nói đến ở phần 3. Để thủ tục diễn ra suôn sẻ, trước hết anh/chị cần soạn hợp đồng trước và đi đến thống nhất.

Về hợp đồng, anh/chị có thể tự soạn thảo hoặc có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng ki ốt, sạp chợ dưới đây. Tính ứng dụng của mẫu hợp đồng này rất đa dạng. Anh/chị cần download mẫu hợp đồng sang nhượng/chuyển nhượng cửa hàng quần áo hoặc quầy hàng đều có thể áp dụng. Tùy vào từng trường hợp cụ thể để thay đổi nội dung cho phù hợp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

[…], ngày […] tháng […] năm […]

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG SẠP CHỢ

Số: […]/HĐCN

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], tại địa chỉ […], chúng tôi bao gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Ông/bà: […] Ngày sinh: […] Giới tính: […]

CMND số: […] Ngày cấp: […] Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Nơi cư trú hiện tại: […]

Thông tin liên lạc: […]

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Ông/bà: […] Ngày sinh: […] Giới tính: […]

CMND số: […] Ngày cấp: […] Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Nơi cư trú hiện tại: […]

Thông tin liên lạc: […]

Là chủ sở hữu sạp chợ/ki ốt tại số […]

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Tài sản sang nhượng

– Bên A đồng ý chuyển nhượng sạp/ki ốt tại chợ […] cho bên B để tiếp tục kinh doanh theo mục đích chuyển nhượng tại Điều 2 của Hợp đồng này.

– Thông tin chi tiết về sạp chợ:

+ Địa điểm chợ: […]

+ Vị trí trong chợ: […]

+ Diện tích sạp chợ: […]

Điều 2. Mục đích sang nhượng

Bên A nhượng lai phần diện tích sạp chợ cho bên B để bên B tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề kinh doanh mà bên B đăng ký với cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Điều 3. Thời hạn sang nhượng

Bên A tiến hành bàn giao toàn bộ mặt bằng kinh doanh cho bên B trong vòng 7 ngày, kể từ sau ngày ký kết Hợp đồng.

Điều 4. Giá sang nhượng và cách thức thanh toán

– Giá sang nhượng: […] đồng (Bằng chữ: […]). Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

– Bên B tiến hành thanh toán cho bên A làm 2 đợt, thông qua hình thức chuyển khoản:

+ Đợt 1: thanh toán […]% giá trị hợp đồng, tương đương với số tiền là […] vào thời điểm ký kết Hợp đồng.

+ Đợt 2: thanh toán […]% giá trị hợp đồng, tương đương với sô tiền là […] vào thời điểm bên A hoàn tất nghĩa vụ bàn giao mặt bằng.

– Thông tin số tài khoản của bên B:

 • Chủ tài khoản: […]
 • Số tài khoản: […]
 • Ngân hàng: […]
 • Chi nhánh: […]

Điều 5. Giao, nhận tài sản chuyển nhượng

– Các bên tham gia ký kết Hợp đồng này là các bên duy nhất thực hiện quyền và nghĩa vụ giao, nhận tài sản tại thời điểm chuyển nhượng.

– Bên A tiến hành bàn giao mặt bằng cho bên B toàn bộ, một lần theo đúng thời hạn đã thỏa thuận.

Điều 6. Tài liệu, giấy tờ kèm theo

Bên A cung cấp cho bên B các loại tài liệu, giấy tờ sau:

– Bản sao chứng minh nhân dân;

– Bản sao GCN đăng ký hộ kinh doanh;

– Hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

– Yêu cầu Bên B thanh toán giá chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn;

– Không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của sạp chợ, kể từ thời điểm hoàn thành nghĩa vụ bàn giao mặt bằng cho bên B;

– Bàn giao mọi tài liệu, giấy tờ liên quan;

– Chấm dứt hợp đồng cho thuê với chủ sở hữu mặt bằng;

– Làm thủ tục thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, nộp lại bản gốc GCN đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi mình đã đăng ký tại thời điểm ký kết hợp đồng;

– Cam kết quyền sở hữu của bên B là hợp pháp, trọn vẹn, không có tranh chấp với bên thứ ba trong và sau thời điểm chuyển nhượng;

– Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất cho bên B trong thời gian đầu kinh doanh sạp chợ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

– Nhận chuyển nhượng mặt bằng theo đúng nội dung thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng này;

– Yêu cầu bên A cung cấp các loại giấy tờ cần thiết;

– Yêu cầu bên B hỗ trợ về một số hoạt động, thông tin trong thời gian đầu kinh doanh sạp chợ.

– Thanh toán giá trị hợp đồng đầy đủ, đúng hạn;

– Làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có thẩm quyền;

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình sau thời điểm nhận chuyển nhượng.

Điều 9. Phạt vi phạm

– Trường hợp bên B chậm thực hiên nghĩa vụ thanh toán, bên B phải trả tiền phạt với mức phạt bằng […]% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp bên A chậm bàn giao sạp chợ, bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng […]% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp tài sản chuyển nhượng có tranh chấp với bên thứ ba, bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng […]% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải trả tiền phạt với mức phạt bằng […]% giá trị hợp đồng.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn chuyển nhượng;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Theo thỏa thuận khác.

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày […]

– Hợp đồng gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

 

Bên A

(Ký tên, đóng dấu)

Công chứng viên

(Ký tên, đóng dấu)

Bên B

(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý: Hợp đồng mua bán ki ốt, sạp chợ phải đầy đủ nội dung nói trên. Đó là những điều khoản nhằm đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các bên hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

Trình tự thủ tục sang nhượng sạp chợ, ki ốt

Bước 1: Công chứng hợp đồng sang nhượng

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định như sau: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp,… phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ các trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013.

Như vậy, hợp đồng sang nhượng sạp chợ hoặc ki ốt cần được đem đi công chứng để xác lập tính pháp lý, làm cơ sở để pháp luật bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Khi đi công chứng hợp đồng, anh/chị cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Hợp đồng sang nhượng sạp chợ, ki ốt
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu)
 • Căn cước công dân, sổ hộ khẩu của các bên (bản sao)
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân
 • Giấy tờ khác liên quan (bản sao).

Thủ tục sang nhượng sạp chợ - 2

Bước 2: Nộp hồ sơ sang nhượng

Anh/chị chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây để nộp lên văn phòng đăng ký đất đai:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)
 • CMND, hộ khẩu 2 bên chuyển nhượng (02 bản có chứng thực)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng)
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (02 bộ có chứng thực)
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính)
 • Tờ khai đăng ký thuế
 • Sơ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính)

Hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau đó, văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan thuế và phòng Tài nguyên & Môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính và tiến hành sang tên.

Bước 3: Đóng thuế, phí sang nhượng

Các loại thuế, phí khi sang nhượng sạp chợ, ki ốt anh/chị cần đóng bao gồm:

 • Lệ phí trước bạ = diện tích sạp/ki ốt x giá nhà x lệ phí (bên mua chịu).
 • Thuế thu nhập cá nhân = 2% giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng (bên bán chịu).
 • Phí công chứng hợp đồng: tính bằng giá trị quyền sử dụng đất (<50 triệu mức thu 50 nghìn, từ 50 – 100 triệu mức thu 100 nghìn, từ 100 triệu đến 1 tỉ mức thu 0,1% giá trị tài sản,…).

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí, anh/chị nộp biên lai cho văn phòng đăng ký đất đai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được trả về trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ở bước 1.

Nhìn chung, thủ tục sang nhượng sạp chợ không quá phức tạp như các thủ tục nhà đất khác. Hợp đồng là thứ duy nhất đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia, do đó anh/chị cần đọc kĩ trước khi đi đến quyết định kí kết.

Add Comment