Saturday, 9 December 2023
Menu

TP HCM “xử lý nghiêm” tiêu cực từ cơ quan thanh tra

Một trong những trọng tâm công tác thanh tra ở TPHCM năm 2020 là không để phát sinh tiêu cực trong hoạt động của các đoàn thanh tra. Thanh tra TP HCM sẽ nâng chất lượng các cuộc thanh tra ở lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng để kiến nghị xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra số 42 của Thanh tra TP về công tác thanh tra năm 2020.

Quyết định phê duyệt công tác thanh tra năm 2020 của Chủ tịch UBND TP

Theo đó, một trong những trọng tâm công tác thanh tra ở TP năm 2020 là không để phát sinh tiêu cực trong hoạt động của các đoàn thanh tra.

Tiếp tục duy trì cơ chế giám sát gián tiếp thông qua hoạt động báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thanh tra cho lãnh đạo Thanh tra TP theo tiến độ, kế hoạch đề ra; thực hiện cơ chế giám sát trực tiếp Đoàn thanh tra, đảm bảo đúng quy trình về trình tự, thủ tục.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các đoàn thanh tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai; phát hiện kịp thời các sai phạm và đánh giá toàn diện, thực chất để kiến nghị xử lý nghiêm minh tập thể, các nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về nhà nước.

Thanh tra TP lên kế hoạch trong năm 2020, sẽ có 13 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 5 đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 2 đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 4 đoàn thanh tra kinh tế – xã hội; 1 đoàn kiểm tra việc thi hành các quyết định khiếu nại của Chủ tịch UBND TP đã có hiệu lực pháp luật và 1 đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra TP.

Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước. Để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trước hết cần củng cố đội ngũ làm công tác này theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được” và “cán bộ thanh tra là tai, mắt của Đảng và Chính phủ, tai mắt có sáng suốt thì người mới sáng suốt”.

Xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động thanh tra cũng chính là phòng, chống tiêu cực, tham nhũng từ gốc, như lưu ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ngành nội chính đầu năm nay: “Phải phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng”.

>>> xem thêm:

Add Comment